Hiền phu Nguyễn Tường Vân (72-73) - VAN-HOC DALAT
HOA LAN - phan uu

Thành Kính Phân Ưu

Hiền phu Nguyễn Tường Vân (Class 72-73)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:Hiền phu Nguyễn Tường Vân (Class 72-73)


đã tạ thế ngày 12 tháng 7, 2019 tại California, Hoa Kỳ

Thành kính phân ưu cùng gia đình Tường Vân

Nguyện cho linh hồn anh sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,

Mái Ấm Văn-Học

Nguyễn Thế Liêm:

Xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến, nguyện cầu vong linh được siêu thoát.

Powered by SmugMug Log In