DPTcover page
Untitled photo

Chắp Cánh Tìm Nhau - Nhắn Tin

Người muốn liên lạc:

Tên của bạn:

Email:

Lời Nhắn:

Người muốn liên lạc:

Tên của bạn:

Email:

Lời Nhắn:
Người muốn liên lạc:

Tên của bạn:

Email:

Lời Nhắn:
Người muốn liên lạc:

Tên của bạn:

Email:

Lời Nhắn:

Trương Chí Dũng,Trương Anh Dũng (69-70)

Vũ Mạnh


manhvu1952@gmail.com


Tôi là Vũ Mạnh niên khóa 69-70,
muốn biết tin anh em Trương chí Dũng,Trương Anh Dũng.
Cám ơn


Đỗ Thị Bảo

Nguyễn Duy Thạnh


nthanh70@hotmail.com

Tìm bạn là Đỗ Thị Bảo
Học lớp 12 C VHDL năm 68-69
Trước ở đường Phan bội Châu, Đà Lạt
Mong được liên lạc
Bạn bè nếu biết tin, xin nhắn dùm


Trần Thị Liên Hoa (72-73)

Trần Băng Thanh


vh@van-hocdalat.org

Tìm bạn là Trần Thị Liên Hoa, có chị là Trần Thị Lệ Hoa.
Trước ở góc đường Hàm Nghi, gần nhà Nguyên Nhung
Được biết đã định cư ở Nam Cali
Mong được liên lạc.
Bạn bè nếu biết tin, xin nhắn dùm


Đoàn Cẩm Vân (73-74)

Nhất Anh & Tuyết Phượng


vh@van-hocdalat.org

Tuyết Phượng và Nhất Anh muốn tìm bạn Đoàn Cẩm Vân
Trung Học VH/ VK Đalat 73-74
Bạn bè nếu biết tin, xin nhắn dùm

Powered by SmugMug Owner Log In