Phân Ưu Nhạc Mẫu Trần Băng Thanh - VAN-HOC DALAT
HOA LAN - phan uu

Thành Kính Phân Ưu

Nhạc Mẫu Trần Băng Thanh (72-73)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Nhạc Mẫu Trần Băng Thanh (72-73)


vừa tạ thế tại California (USA)

Một số bạn đã đại diện VHDL tham dự buổi tiễn đưa

Thành kính phân ưu cùng Trần Băng Thanh và gia đình.

Nguyện cho linh hồn bác sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,


Mái Ấm Văn-Học

Đỗ Mùi, Trần Băng Thanh, Sonia Thanh Thủy, Đặng Thị Cung
Powered by SmugMug Log In