Phân Ưu Hiền Thê Thầy Lê Trọng Lập - VAN-HOC DALAT

Thành Kính Phân Ưu

hiền thê Thầy Lê Trọng Lập (gs Lý Hoá)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Cô Lê Lệnh Nghi

hiền thê Thầy Lê Trọng Lập (gs Lý Hoá)


vừa tạ thế ngày 15 tháng 12, 2018 tại California

Thành kính phân ưu cùng Thầy Lập và gia đình.

Nguyện cho linh hồn Cô Nghi sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,

Mái Ấm Văn-Học


Thầy Phạm Kế viêm:

Ông Bạn LẬP rất thân của Tôi,
Được tin Sét đánh do Bạn Điều cho biết Chị NGHI đã mất lúc 13g30 ngày 15/12/2018
Vợ chồng Tôi rất đau buồn -
Xin thành kính Phân Ưu cùng Bạn và Đại Gia Đình.
Cầu chúc Anh Linh Chị sớm Phiêu Diêu Miền Cực Lạc.
PKV- DT

Powered by SmugMug Log In