Phân Ưu Nhạc Mẫu của Võ Tấn Hưng - VAN-HOC DALAT
HOA LAN - phan uu

Thành Kính Phân Ưu

Nhạc Mẫu Võ Tấn Hưng (73-74)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Nhạc Mẫu Võ Tấn Hưng (73-74)


vừa tạ thế tại Việt Nam ngày 22 tháng 1, 2016

Một số bạn đã đại diện VHDL tham dự buổi tiễn đưa

Thành kính phân ưu cùng Võ Tấn Hưng và gia đình.

Nguyện cho linh hồn bác sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,


Mái Ấm Văn-Học

từ trrái:Đỗ Thị Thu, anh em Võ Tấn Hưng, Phạm Minh Cường, Đặng Mậu Phước, Nguyễn Viết Vũ, Trần Văn Đồng
trái:Nguyễn Thị Thành, Đỗ Thị Thu, Võ Tấn Hưng. phải:Trần Văn Đồng, Nguyễn Viết Vũ, Đặng Mậu Phước
Powered by SmugMug Log In