HOA LAN - phan uu

Thành Kính Phân Ưu

Thân Phụ Nguyễn Kim Long (73-74)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Thân Phụ Nguyễn Kim Long (73-74)


vừa tạ thế tại Việt Nam ngày 17 tháng 2, 2016

Một số bạn đã Đại diện VHDL tham dự buổi tiễn đưa

Thành kính phân ưu cùng Nguyễn Kim Long và gia đình.

Nguyện cho linh hồn bác sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,


Mái Ấm Văn-Học

Đặng Mậu Phước, Nguyễn Kim Long,  Hồ Oanh, Trần Bá,Nguyễn Đắc Hớn
Võ Tấn Hưng, Bùi Thanh, Nguyễn Kim Long
Đặng Mậu Phước, Nguyễn Kim Long,  Hồ Oanh, Trần Bá
Powered by SmugMug Owner Log In