Thân Mẫu Khiếu Thắng - VAN-HOC DALAT
HOA LAN - phan uu

Thành Kính Phân Ưu

Thân Mẫu Khiếu Thắng (73-74)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Thân Mẫu Khiếu Thắng (73-74)


vừa tạ thế ngày 31 tháng 3, 2018
tại California

Thành kính phân ưu cùng Khiếu Thắng và gia đình.

Nguyện cho linh hồn bác sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,

Mái Ấm Văn-Học


Gia đình bà Vi Khuê - Chử Bá Anh và các con Nhất Anh, Nhị Anh, Tứ Anh:

Được tin buồn:
Cụ Bà Khiếu Trung
Khuê Danh Maria Hồ Thị Lẽo
đã tạ thế tại California ngày 31 tháng 3 năm 2018
Hưởng thượng thọ 87 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng bác Khiếu Trung và các anh chị em Khiếu Tuấn, Khiếu Thắng, Khiếu Quốc Thái, Khiếu Thu Liên, Khiếu Quốc Trị và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Nguyễn Ngọc Thanh:

Xin chia buồn cùng Khiếu Thắng và Gia Đình cho sự mất lớn lao này.

Phạm minh Cường:

Xin chia buồn cùng Khiếu Thắng và gia quyến ! Cầu mong hương hồn cụ sớm siêu sinh tịnh độ !
Thay mặt nhóm HS VH 1974 tại Việt Nam

Nguyễn Hữu Tuấn:

Kính cầu chúc hương hồn Cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng!Thân ái,NHT

***

Khiếu Thắng:

Cám ơn tất cả các bạn

Powered by SmugMug Log In