Thân Mẫu Nguyễn Đắc Hớn (73-74) - VAN-HOC DALAT
HOA LAN - phan uu

Thành Kính Phân Ưu

Thân Mẫu Nguyễn Đắc Hớn (73-74)


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Thân Mẫu Nguyễn Đắc Hớn (73-74)


vừa tạ thế ngày 11 tháng 12, 2016 tại Việt Nam

Một số bạn đã đại diện VHDL tham dự buổi tiễn đưa

Thành kính phân ưu cùng Nguyễn Đắc Hớn và gia đình.

Nguyện cho linh hồn bác sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trong tình thân thương,


Mái Ấm Văn-Học

Powered by SmugMug Log In