Tiếc Thương Thầy Lưu Văn Nguyên - VAN-HOC DALAT

Vô Cùng Tiếc Thương

Thầy Lưu Văn Nguyên


Xin trân-trọng báo tin buồn cùng quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn:

Thầy Lưu Văn Nguyên

Cựu Giáo Sư Toán VHDL
đã tạ thế sáng ngày 5 tháng 4, năm 2016
tại Đà Lạt, Việt Nam
hưởng thọ 83 tuổi

Thầy Lưu Văn Nguyên ra đi, để lại tiếc thương cho tất cả chúng ta.

Xin thành kính phân ưu cùng gia đình.
Nguyện cho linh hồn Thầy sớm được yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng.

Mái Ấm Văn-Học


Chử Nhất Anh:

Thầy đã ra đi, thoát khỏi những đau khổ và hệ luỵ của cuộc đời. Cháu đã về để được nhìn thấy Thầy lần đầu và cũng là lần cuối sau hơn 40 năm xa cách. Đó là một niềm hạnh phúc vô biên. Xin vĩnh biệt Thầy. Cháu Nhất Anh

Nguyễn Tường Vân:

Thầy mất rồi. Thầy hiền lành quá!
Cầu nguyện cho thầy sớm siêu thoát về cõi tịnh độ an lành.

Phạm Minh Cường:

Trong niềm tiếc thương vô hạn , sáng nay các bạn học sinh VH niên khóa 73-74 đã viếng và đốt nén hương tiễn biệt thầy Lưu văn Nguyên, một người thầy kính mến của chúng ta. Kính chúc thầy được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và sớm siêu sinh tịnh độ.
TM các bạn Học sinh VH, NK 73-74

-
Powered by SmugMug Log In