DPTcover page

Tiểu Sử

Với sự đồng ý, Tiểu Sử được viết để bày tỏ sự trân trọng của Mái Ấm Văn-Học đối với những Thầy Cô và bạn bè đã đóng góp bài vở, tiếng hát

Thầy Phạm Văn An

Minh Trang-Ngân Hà

Trần Ngọc Liên

Đinh Anh Quốc

Lê Thị Tuyết Phượng

Trần Ngọc Hiệp

Nguyễn Kim Long

Đỗ Mùi

Phạm Minh Cường

Văn Công Nam

Minh Trang (Germany)

Khiếu Thắng

Nguyễn Đình Tài

Huyền Ma Soeur


Ước ao tất cả quý vị đóng góp vào Mái Ấm Văn-Học đều tham dự vào trang này.

Powered by SmugMug Owner Log In