DinhAnhQuoc_Album

Đinh Anh Quốc

Class 73-74


Đinh Anh Quốc sinh ra và lớn lên tại Đàlat.
Là anh cả trong gia đình có 8 anh em

•   Học trường Lycée Yersin Đàlat
•   Học lớp 11 tại trường Quang Trung Đàlat niên khóa 72-73
•   Học lớp 12 tại trường Văn-Học Đàlat niên khóa 73-74
•   Học Đại Học Đàlat khoa Sư phạm Pháp Văn niên khóa 74-75

Sau năm 75 làm giáo viên tại Lâm Đồng.
Sau đó làm viêc tại Công ty Du lịch Vũng Tàu và
Trung tâm thương mại Đại lý dầu Vũng Tàu

Định cư tai Mỹ cuối năm 1994
Gia đình gồm vợ và 2 con
Hiện đang nghỉ hưu ở Virginia

Đinh Anh Quốc thích đàn, hát, sách, báo.


Mái Ấm Văn-Học

Powered by SmugMug Owner Log In