Nguyễn Kim Long

Class 73-74Nguyễn Kim Long sinh năm 1952 tại Quảng Nam
Sống tại Đà Lạt từ năm 1968

•   Học Văn-Học Đà Lạt từ năm 1968 đến 1970
•   Học Nông Lâm Súc Sài gòn từ năm 1970 đến 1972


Nguyễn Kim long sáng tác nhiều bài thơ đăng trên Mái Ấm Văn-Học.
Ngoài ra, dưới bút hiệu Long Nguyễn, còn cộng tác với các trang:
•   Thi Đàn Vần thơ Tâm Giao
•   Tao Đàn Năm Châu
•   Báo Tuổi Trẻ Cười

Nguyễn Kim Long luôn mong được gặp thầy bạn thời tuổi thơ nên thường hiện diện trong hầu hết các buổi Hội Ngộ và Họp Mặt.


Mái Ấm Văn-Học

Powered by SmugMug Owner Log In