Phạm Minh Cường

Class 73-74


Phạm Minh Cường sinh ngày 1 tháng 5, 1956 tại Đà Lạt

•   Học Tiểu Học tại trường Trần Bình Trọng Đà Lạt
•  Học Trung Học từ Đệ Thất đến Đệ Nhất (6-12) tại trường Văn-Học Đà Lạt
•  Học Đại Học Khoa Học Đà Lạt
•  Sau Biến Cố 75, dời về học Đại Học Ngân Hàng Sàigòn

Tốt nghiệp Đại Học, Phạm Minh Cường trở về làm việc tại Đà Lạt cho đến khi nghỉ hưu năm 2013.

Sinh ra và lớn lên tại Thành Phố Sương Mù, Phạm Minh Cường yêu mến và gắn bó với cảnh và người ở xứ sở này.

Là một người rất có lòng với Thầy cũ và bạn bè, Phạm Minh Cường tham dự hầu hết các buổi thăm viếng và sinh hoạt.

Ngoài những đoản văn viết về kỷ niệm thưở còn đi học, Phạm Minh Cường còn đóng góp vào Chương Trình Tiếng Hát VHDL.

Ước mơ của Phạm Minh Cường là có một ngày được gặp lại toàn thể Thầy Cô và bạn bè thời Trung Học

Mái Ấm Văn-Học

Powered by SmugMug Owner Log In