Thầy Phạm Văn An

Đàm Thoại
Thơ
Văn

Thầy Phạm Văn An

gs Pháp Văn, Việt Văn


Thầy Phạm Văn An sinh ngày 11 tháng 1 năm 1942 tại Hà Nội.
Tốt Nghiệp Đại học Huế.
Đỗ cử nhân Luật năm 1961 và cử nhân Văn Chương năm 1963

Thầy Phạm Văn An đã dạy học tại các trường:
•  Huế : Trường Phan Sào Nam, Nguyễn Du, Bán công Huế
•  Bảo Lộc : Trường Cộng Hòa
•  Dalat : trường Văn Học, Văn Khoa, Trí Đức, Couvent des Oiseaux

Sau 1975 về sống tại Bảo Lộc

Nay cộng tác duy nhất với Trang Văn-Học Dalat về Thơ, Văn.
Sáng tác của Thầy Phạm Văn An thiên về các đề tài: Trường xưa, thầy trò cũ và các vấn đề văn hóa, văn chương, triết học, tôn giáo.

Thầy Phạm Văn An là một vị thầy luôn gần gũi với học trò của mình.
Ngày xưa, Thầy đi cùng với học trò trong những lần lạc quyên cứu trợ Miền Trung. Sau hơn 40 năm tan tác tìm lại được nhau, Thầy có mặt hầu hết những buổi Hội Ngộ, Họp Mặt.
Thầy Phạm Văn An đóng góp vào sự bành trướng của Mái Ấm Văn-Học, và thường gửi gấm những nhắn nhủ thân thương qua các sáng tác.


Mái Ấm Văn-Học

Powered by SmugMug Owner Log In