Trần Ngọc Hiệp - (bấm hình xem thêm)

Trần Ngọc Hiệp

Class 73-74


Trần Ngọc Hiệp sinh ngày 05 tháng 5 năm 1955 tại Đà Lạt.

•   Học Trung Học tại các trường Trần Hưng Đạo, Bồ Đề, và Văn-Học Đà-lạt
•   Học Khoa MPC (Toán Lý Hoá) tại giảng đường Thụ Nhân Đà-lạt

Cũng như một số thanh niên khác, Trần Ngọc Hiệp đã học tại quân trường Lam Sơn khi đến tuổi bị động viên," hắc ám...Lam Sơn buồn. Sáng ăn cá chuồn..tối ngủ đường mương..."

Năm 12 tuổi, vào một đêm" Siêu trăng" tại Đồi Cù Đà Lạt đã mơ ước là một nhà quay phim chụp ảnh. Trải qua bao thăng trầm, năm mươi năm sau mới thực hiện được ước mơ này.

Các đĩa phim về Đà Lạt gồm có:
•  Đà Lạt Thành Phố Ngàn Hoa
•   Phong Cảnh Đà Lạt
•   Đà Lạt Năm Xưa
•   Karaoke Đà Lạt


Trần Ngọc Hiệp là một trong những người đóng góp rất nhiều vào sự tạo dựng Mái Ấm Văn-Học


Powered by SmugMug Owner Log In