Văn Công Nam

Class 73-74


Văn Công Nam sinh ngày 20/05/1956 tại Di Linh Đồng Nai Thượng
(năm 1958 đổi tách ra thành tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức)

•   Học Tiểu Học Kinh Di Linh
•   Học Trung Học đệ nhất cấp Lê Lợi Di Linh
•   Học Trung Học đệ nghị cấp Văn Học Đà Lạt
•   Năm 1974 Đại Học Khoa Học Đà Lạt
•   Sau biến cố 1975 về học trường đại học Tổng Hợp Sàigòn

Sau khi tốt nghiệp đại học, Văn Công Nam đã:
•  Làm việc tại Liên hiệp Xuất Nhập Khẩu Lâm Đồng.
•   Hoc tiếp Đại Hoc Ngoại Thương Cơ sở 2 tại Sàigòn
•   Làm tại Công ty Cà Phê 2 Lâm Đồng và Công Ty Cà Phê Nông Sản Xuất Khẩu.
•   Năm 2000: Về làm lai Liên Hiệp Xuất Nhập Khẩu Lâm Đồng
•   Năm 2006: Thành Lập Doanh Nghiệp năm 2006
•  Năm 2013: Nghỉ hưu

Văn Công Nam là tác giả của một số bài viết về kỷ niệm của thời trai trẻ.

Khi có cơ hội, Văn Công Nam cũng tham dự vào những cuộc gặp gỡ,
hội họp với bạn bè đồng môn


Mái Ấm Văn-Học

Powered by SmugMug Owner Log In