26 hình - Class 74-75 - VAN-HOC DALAT

Bấm vào hình để mở lớn  hoặc mũi tên bên phải để xem slideshow

Powered by SmugMug Log In
Uống café ở nhà Đồng Hoa - Nguyễn Thị Đồng Hoa, Mai Thị Quý, Hàng Thị Ngọc Hương, Nguyễn Quốc Thúc, Trần Văn Hải,Dương Ngọc Điệp,Nguyễn Thị Kim Tuyến,  2009-10-12

Uống café ở nhà Đồng Hoa - Nguyễn Thị Đồng Hoa, Mai Thị Quý, Hàng Thị Ngọc Hương, Nguyễn Quốc Thúc, Trần Văn Hải,Dương Ngọc Điệp,Nguyễn Thị Kim Tuyến, 2009-10-12