26 hình - Class 74-75 - VAN-HOC DALAT

Bấm vào hình để mở lớn  hoặc mũi tên bên phải để xem slideshow

Powered by SmugMug Log In
Ngồi, trái qua phải:Trần Mỹ Lệ, Hàng Ngọc Hương -Đứng hàng đầu, trái qua phải: Phan Thị Bích Thủy, Hàng Ngọc Hiền,Trương Thị Thanh Tú,Nguyễn Thị Hương,Phạm Thị Thu Trang,Nguyễn Thị Đông Hoa - Đứng, hàng cuối bên phải: Huỳnh Thị Huệ (tóc dài)

Ngồi, trái qua phải:Trần Mỹ Lệ, Hàng Ngọc Hương -Đứng hàng đầu, trái qua phải: Phan Thị Bích Thủy, Hàng Ngọc Hiền,Trương Thị Thanh Tú,Nguyễn Thị Hương,Phạm Thị Thu Trang,Nguyễn Thị Đông Hoa - Đứng, hàng cuối bên phải: Huỳnh Thị Huệ (tóc dài)