42 hình Hội Ngộ Chử Nhất Anh , 2016 - VAN-HOC DALAT

Bấm vào hình để mở lớn hoặc mũi tên bên phải để xem slideshow

Powered by SmugMug Log In
2 thầy ngồi ghế : Phạm văn An, Phan Nam - Ngồi hàng trước (Từ trái sang) : Nguyễn văn Tâm, Bùi Thanh, Phan đạm Hùng, Phạm minh Cường, Chử nhất Anh,Trương Mùa, Trần ngọc Tuấn, Nguyễn thị Thành. -Đứng (Từ trái sang): Nguyễn thị Dung, Nguyễn thị Lượm, Trương chang a Lan, Trần thị ngọc Yến, Ngô văn Thủy, Nguyễn thị Tuyết, Trần thị bạch Tuyết, Nguyễn viết Vũ, Nguyễn thị Thoa, Võ tấn Hưng, Đỗ thị Thu,Nguyễn văn Tý, Nguyễn ngọc Hùng, Nguyễn kim Long, Nguyễn Hùng,Trần Bá(Phu Hynos),Hồ Oanh,Nguyễn văn Tiến, Trần thị Bảo, Nguyễn chấn Thành.

2 thầy ngồi ghế : Phạm văn An, Phan Nam - Ngồi hàng trước (Từ trái sang) : Nguyễn văn Tâm, Bùi Thanh, Phan đạm Hùng, Phạm minh Cường, Chử nhất Anh,Trương Mùa, Trần ngọc Tuấn, Nguyễn thị Thành. -Đứng (Từ trái sang): Nguyễn thị Dung, Nguyễn thị Lượm, Trương chang a Lan, Trần thị ngọc Yến, Ngô văn Thủy, Nguyễn thị Tuyết, Trần thị bạch Tuyết, Nguyễn viết Vũ, Nguyễn thị Thoa, Võ tấn Hưng, Đỗ thị Thu,Nguyễn văn Tý, Nguyễn ngọc Hùng, Nguyễn kim Long, Nguyễn Hùng,Trần Bá(Phu Hynos),Hồ Oanh,Nguyễn văn Tiến, Trần thị Bảo, Nguyễn chấn Thành.