Hội Ngộ 2014 - video 1

Hội Ngộ 2014 - video 2

Hội Ngộ 2014 - video 3

Hội Ngộ 2013 - video 1

Hội Ngộ 2013 - video 2

Hội Ngộ 2013 - video 3

Hội Ngộ 2013 - video 4

Hôi Ngộ 2013 - video 5

Hội Ngộ 2013 - video 6

Hội Ngộ 2013 - video 7

Hội Ngộ 2013 - video 8

Hội Ngộ 2013 - video 9

Thầy Phạm Văn An

Thầy Tạ Tất Thắng

Hội Ngộ 2013 Lớp 72-73 VN (1)

Để Nhớ Một Thời

Phạm Minh Cường

Hội Ngộ 2013 Lớp 72-73 VN (2)

Văn-Học Đà lạt 40 Năm

Trường Văn-Khoa Đà Lạt

Trường Văn-Học Đà Lạt

Vi Khuê Văn-Khoa Đà Lạt

Chân thành cám ơn thì giờ quý báu và tâm tình của những vị đã thực hiện videos này.

Powered by SmugMug Owner Log In