Danh Sách Giáo Sư VHDL

bấm vào video để xem


1.Thầy Chử Bá Anh - Hiệu Trưởng
2.Cô Vi Khuê - Hiệu Trưởng, Việt Văn, Pháp Văn
3.Thầy Phạm Văn An - Pháp Văn, Việt Văn
4.Thầy Trần Đại Bản - Toán, Nhạc
5.Thầy Nguyễn Bào - Lý Hoá
6.Thầy Trần bất - Sử Địa
7.Thầy Trần Huy Bích - Việt Văn
8.Thầy Thân Trọng Bình - Lý Hoá
9.Thầy Nguyễn Thanh Châu - Việt Văn
10.Cô Đặng Vũ Thu Cúc - Pháp Văn
11.Thầy Nguyễn Minh Diễm - Triết, Việt Văn
12.Thầy Trần Đại - Công Dân
13.Thầy Trịnh Tiến Đạt - Lý Hoá
14.Thầy Lương Hữu Định - Hoá Học
15.Thầy Trịnh Minh Đức - Pháp Văn
16.Thầy Nguyễn Ngọc Giao - Pháp Văn
17.Thầy Hoàng Trọng Hàn - Anh Văn
18.Thầy Nguyễn Phước Ưng Hiến - Lý Hoá
19.Thầy Hứa Hoành - Sử Địa
20.Thầy Phùng Văn Hưởng - Vạn Vật
21.Thầy Đặng Mạnh Kha - Học Làm Người
22.Thầy Phan Văn Kha - Việt Văn
23.Thầy Nguyễn Thế Khoáng - Việt Văn
24.Thầy Hoàng Khôi - Toán
25.Thầy Lê Trọng Lập - Lý Hoá
26.Thầy Trần Hữu Lục - Việt Văn

Cuối Trời Phiêu Lãng


27.Thầy Huỳnh Hữu Lý - Lý Hoá
28.Thầy Phan Nam - Vạn Vật
29.Thầy Vũ Đức Nghiêm - Việt Văn
30.Thầy Đỗ Ngọc - Việt Văn
31.Thầy Lưu Văn Nguyên - Toán
32.Cô Phạm Thị Phong Nhã - Sử Địa
33.Thầy Nguyễn Văn Son - Pháp Văn
34.Thầy Trương Đình Soạn - Việt Văn
35.Thầy Phan Thanh Thư - Nhạc
36.Thầy Huỳnh Tấn Phát - Vạn Vật
37.Thầy Phan Bá Tước - Anh Văn
38.Thầy Hà Mai Phương - Sử Địa
39.Thầy Hồ Thanh Tâm - Sử Địa
40.Cô Trần Thị Diệu Tâm - Anh Văn
41. Thầy Nguyễn Văn Thành-Việt Văn, Công Dân
42.Thầy Tạ Tất Thắng - Anh Văn
43.Thầy Nguyễn Xuân Thiệp - Anh Văn
44.Thầy Hoàng Gia Thịnh - Lý Hoá
45.Thầy Nguyễn Văn Thoa - Hán Văn
46.Thầy Lý Công Thuận - Toán
47.Thầy Trương Toàn - Pháp Văn, Triết
48.Thầy Nguyễn Tiến Trí - Toán
49.Thầy Hồ Văn Kỳ Tuệ - Anh Văn
50.Thầy Nguyễn Quang Tuyến - Việt Văn, Triết
51.Thầy Phạm Kế Viêm - Toán
52.Thầy Phan Văn Vĩnh - Vạn Vật

Chân thành biết ơn Quý Thầy Cô

Kính chúc an khang

Powered by SmugMug Owner Log In