Thơ Nguyễn Văn Phước


NVP

LucbatInglish

Nguyễn Văn Phước (Utah)

Goodbye is not easy
You will be missed deeply, my friends.
If there's another chance
I will come back again next year.
I ' ll try the best, my dear
The world has come to near an end.
Along with my old man
I love travel more than before.
Either indoor, outdoor
Being active, good for your health.
Enjoy go to yard sale
We find new stuffs they sell cheaper.
Some for boys, some for girls
Even some for mother- in- law.
Hey, wait, oh yes, my Lord
Lucbattinglish is for you all.
Bài thơ Lục Bát có còn
Ngọt ngào âm điệu hay toàn mùi ...Tây?
Đọc qua cũng thấy hay hay
Nhưng mà ngẫm lại, thương thay phận mình!
Từ ngày tàn cuộc chiến chinh
Quê hương bỏ lại, hỏi mình còn chi?
Tiếng là sống ở Hoa Kỳ
Bao nhiêu năm vẫn ...bước đi bên lề!
Lục Bát bằng tiếng Ăng Lê
Tựa thân phiêu bạt mãi mê chốn này.
Dẫu rằng cười tới mang tai
Mà trong sâu thẳm, mắt cay cay ...buồn!


Nghiệp Quẹo Chữ U

Nguyễn Văn Phước (Utah)

Nghiệp rình rập từng giờ, từng phút
Chiều hôm nay chợt đút đầu vô
Cậy mình là chì, là gồ
Vịt* bay vô mắt, tưởng mô hóa mù!

Chú Phước Ù lu bu đóng kệ
Lập "trang thờ" ở "bế sơ mành" (basement)
An toàn chú chẳng phòng thân
Rủi ro, con "vít" trúng nhằm mắt "him".

Phước nhà mình, tam tinh tá hỏa
Nhờ ơn Trời, chưa ngã lăn quay
Nhắm nghiền con mắt lại ngay
Mà nghe đôi cái lỗ tai lùng bùng!

Sáng sớm ra đi cùng với vợ
Mắt một nhắm, một mở để dòm
Khám qua cửa sổ tâm hồn
Đốc tờ cất giọng ôn tồn, bảo ban:

"Lần sau phải nhớ mang kính hỉ
Mắt của ông suýt tí thì mù
May sao nghiệp ...quẹo chữ U
Nên không thành kiếm sĩ mù nổi đâu."

Chú Phước Ù lâu lâu chơi dại
"Cẩn tắc vô áy náy" mà quên
Thời may số chú gặp hên
Kẻo thôi, "Phước chột", chết tên cũng kỳ!

Utah 5/11/12


* Đây là một tai nạn khi đóng cái kệ dưới cái kho của nhà. Tai nạn xảy ra, tôi nhắn tin cho bạn bè. Vì lúc đó chưa biết cách đánh "tiếng Việt có dấu, nên khi nhận được bản tin thì "con ốc vít" thành ra con vịt, có bạn lại cho là con vít (một loại rùa)! Tất nhiên bài thơ hoàn toàn tối nghĩa


Powered by SmugMug Owner Log In